Dịch vụ thiết kế web

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế web chuyên nghiệp, với chất lượng cao , riêng biệt mang lại tính bảo mật cao . Tùy chỉnh dễ dàng , nâng cấp đỡ tốn kém nhất . Luôn được cập nhật hệ thống quản trị version mới nhất từ chúng tôi một cách miễn phí . 

 

Bạn cần thiết kế riêng biệt 

- Nếu bạn cần một thiết kế riêng biệt cho công ty , cửa hàng , thương hiệu hay đai khái một dự án nào đó . Chúng ta sẽ thiết kế bố cực trang web cũng như là thông tin, hình ảnh bố cực cho web  .  sau đó là coe . 

Bạn đã ko cần thiết kế riêng biệt

Nếu bạn không cần thiết kế riêng biệt chúng ta có thể sử dụng lại mẫu nào đó hoặc quý khách đã ưng ý trang web nào trên thị trường chúng ta có thể làm theo y chang như thế . Nếu có phát sinh thì sẽ thõa thuận sau .

Hệ thống quản trị 

Đối với hệ thống quản trị của chúng tôi . bạn cò thể làm thay thế, chỉnh sửa nhưng nội dung như, thông tin liên lạc và hầu như 100% đều có option  ......  hệ thống menu kéo thả cực kỳ chuyên nghiệp