Wordpress

Chúng tôi cung cấp rất nhiểu gói dịch vụ về Wordpress , từ những yêu cầu, chức năng nhỏ nhỏ cho đến việc làm từ a - > z cho project của bạn . Chúng tôi có rất nhiều năm kinh nghiệm cũng đối mã nguồn mở này . Viết theme, plugin hoặc bảo trì , seo website , bảo mật , builder server cho wordpress ... tất tần tật về Wordpress . 

Viết theme : 

Nều quý khách đã có thiết kế bố cực thì chúng tôi sẽ tiền hành code sang HTML , theo đúng bản thiết kế từng li từng tí, từng font chữ, khoản cách, kiểu chữ .... sau đó sẽ gửi lại cho khách hàng diệt lần nữa , bước cuối cùng là code ra theme wordpress . 

Viết Plugin

Plugin thường là giải pháp hợp lí cho nhũng chức năng nhỏ càn bổ sung hoặc edit lại nó . Rất đơn giản quý khách chỉ cần gửi chúng tôi yêu cầu ,  sau đó  chúng tôi sẽ phân tích và báo giá lại cho quý khách cùng thời gian hoàn hành . 

Option Theme / Plugin

Tất cả nhựng sản phẩm mà chúng tôi đã xuất bản đều có option để quý khách có thể thay đổi dễ dàng .

 

Trân trọng

Le Minh Hoang

 

 

Liên hệ

TPHCM
+84 935093278