Outsource

Tôi chỉ cần tích hợp một vài chức năng nhỏ, vậy phải làm sao ?

by Hoang 2018-04-08 16:00:17 # Trợ giúp

Đối với việc chỉ cần nâng cấp một vào chức năng , option tùy chỉnh nho nhỏ , không quá phức tạp . Chúng ta chỉ cần viết 1 plugin gắn vào là chạy được . tùy chỉnh , gỏ bỏ cũng dễ dàng .

Lưu ý đây chỉ dành cho khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi và khách hàng đang sử dụng mã nguồn wordpress

Tác giả : Hoang
Biết đàn, biết hát, biết kiếm tiền, biết nói tiếng anh nhưng không yêu màu tím và cũng chán màu hường
  • March 9, 2017. At 12h:30 AM
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eu vulputate elit. Quisque a eleifend velit.

    Nullam pellentesque ligula aliquam, tempus eros vitae, hendrerit tellus. Praesent volutpat rutrum tortor. Quisque sit amet justo semper, porta metus id, ultrices ante
  • Bạn cần đăng nhập để bình luận